Kawm Leej Niam Tus Txuj Rau Kev Ua Neej (Daim 2)

Kawm Leej Niam Tus Txuj Rau Kev Ua Neej (Daim 2)

HMOOB TUS KHAUV NTXHAIS, LOS YOG TUS NTXHAIS QHUA:

Yawm Laug Npuag Looj qhia txog peb hmoob tus khaub ntxhais, los yog tus ntxhais qhua. Kev tus siab ntawm ua ib leeg ntxhais rau hauv tsev neeg hmoob los yog haiv neeg hmoob. Qhia txog ua li cas Kev Ntseeg Leej Niam thiaj li yog txoj kev yuav los daws tso tau peb hmoob tus khaub ntxhais no kom los ua ib tug ntxhais cag, es tsis txhob raug mus ua tus ntxhais qhua ntxiv lawm.

Also visit us at our youtube channel
https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.