Kawm Leej Niam Tus Txuj Rau Kev Ua Neej (Daim 1)

Kawm Leej Niam Tus Txuj Rau Kev Ua Neej (Daim 1)
Ntsiab Lus Tham:

NIAM TXOJ HMOO

Puj Laug Npib Muaj Hmoo tham txog kev xyaum rau lub siab ntev, lub siab loj thiab lub siab zoo. Kev sib haum xeeb rau yus tsev neeg los yog rau lwm tus ces peb yuav xyaum kom tau thiab coj kom tau 3 lub ntsiab lus li ntawm no.

Also visit us at our youtube channel
https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.