Governing Structure: https://www.kevntseegleejniam.org/governing-structure/
Congregation: https://www.kevntseegleejniam.org/congregation/

Zos Ntuj Hmoov Ntuj CLT: https://www.kevntseegleejniam.org/zos-ntuj-hmoov-ntuj/

  • Site Plan: https://www.kevntseegleejniam.org/zos-ntuj-hmoov-ntuj-site-plan/
  • ZNHN Development Process: https://www.kevntseegleejniam.org/znhn-development-process/
  • Kickoff Meeting for Designing Zos Hmoov Ntuj: https://www.kevntseegleejniam.org/kickoff-meeting-for-designing-zos-hmoov-ntuj-hmong/
  • Xov Xwm Hauv Zos Hmoov Ntuj: https://www.kevntseegleejniam.org/xov-xwm-hauv-zos-hmoov-ntuj/

 

 

Copyright © 2024. Kev Ntseeg Leej Niam – Kee Tiam Vaj Lis Thum. All right reserved