Events in December 2023

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
November 26, 2023
November 27, 2023
November 28, 2023
November 29, 2023
November 30, 2023
December 1, 2023
December 2, 2023(1 event)

4:00 pm: PYF Executive Meeting


December 2, 2023

This is a once a month PYF Executive Meeting. Meet on the 1st Saturday of every month.

December 3, 2023(1 event)

8:00 pm: Yawm Laug Txwv Zeej Puj Laug Txwv Koob Kev Koom Txheej


December 3, 2023

Yawm Laug Txwv Zeej Puj Laug Txwv Koob Kev Koom Txheej saum Teleconference

8:00-10:00 PM Central Time

6:00-8:00 PM Pacific Time

December 4, 2023
December 5, 2023
December 6, 2023
December 7, 2023
December 8, 2023
December 9, 2023
December 10, 2023
December 11, 2023
December 12, 2023
December 13, 2023
December 14, 2023
December 15, 2023
December 16, 2023
December 17, 2023(1 event)

4:00 pm: PYF Board Meeting


December 17, 2023

Monthly Meeting on the 3rd Sunday of the month.

December 18, 2023
December 19, 2023
December 20, 2023
December 21, 2023
December 22, 2023
December 23, 2023
December 24, 2023(1 event)

- All Day: Koob Tsheej Hnub Zoo

- All Day
December 24, 2023

Nco txog hnub ua zoo rau yus tsev neeg!

December 25, 2023
December 26, 2023
December 27, 2023
December 28, 2023
December 29, 2023
December 30, 2023
December 31, 2023
January 1, 2024
January 2, 2024
January 3, 2024
January 4, 2024
January 5, 2024
January 6, 2024(1 event)

4:00 pm: PYF Executive Meeting


January 6, 2024

This is a once a month PYF Executive Meeting. Meet on the 1st Saturday of every month.